szlogen  
   

Magyar fejlesztésű közlekedést segítő segédeszköz, vakok számára.

Hosszú évek óta probléma, hogy állami támogatás hiányában a vakok és gyengénlátók életvitelét segítő eszközök ügye egy tapodtat sem jut előrébb. Ez a – már akutnak nevezhető – probléma nemcsak az eszközök beszerzési támogatásának hiányában testesül meg, de jelentkezik az új fejlesztésű eszközök teljes hiányában is. Áttörést jelenthet az fejlesztés területén a Zojox-2000 Kft. ambiciózus célja, amit a KMOP-2009-1.1.1 K+F pályázatának segítségével kíván elérni. A kutatás és fejlesztés eredménye egy olyan segédeszköz lesz, ami a vak embereket segíti a tájékozódásban és a közlekedésben.

Az eszköz célja

A vak emberek egyik legnagyobb problémája az ismert környezetből való „kimozdulás”, közlekedés az utcán, a tömegközlekedési eszközök használata, általában a tájékozódás. Ennek egyik oka az utcai közlekedés akadályaitól (útfelbontások, gyalogátkelőhelyek, a bot érzékelési magassága feletti akadályok stb.) való félelem. A szorongás másik oka az eltévedéstől való félelem, amit a támpontok elvesztése okozhat.
A NaviSensor – ma még fejlesztés alatt álló – segédeszköz ezt a bizonytalanságot célozza kiküszöbölni azzal, hogy hanginformációkkal segíti a vak embereket a közlekedésben.

Formatervi koncepció a NaviSensor technológiához

 

A NaviSensor működése

A kifejlesztésre kerülő segédeszköz ultrahang segítségével, körkörösen pásztázza a felhasználó környezetét, és a beérkező adatokból alakít ki egy olyan térbeli hangképet, amiből megállapíthatók a környezeti akadályok elhelyezkedése, mérete és távolsága.
A hangleképezés egy 5.1-es fejhallgató segítségével történik, ahol az információkat a különböző erősségű és frekvenciájú hangminták hordozzák. A rendszer kialakításánál fontos szempontként jelenik meg, hogy a vak emberek számára oly fontos külső hangokat ne fedje el az eszköz saját hangképe. Ezzel a megoldással az eszköz – a már ismert környezeti hangokon túl –, olyan információkat tud közölni a felhasználóval, amik segítenek elkerülni az akadályokat, vagy megtalálni a fontos tájékozódási pontokat.

A fejlesztés során kiemelten figyelembe vett tényezők


Tanulmány készült a vak emberek közlekedési problémáiról, ami külön kitér a születetten vak, és a látásukat később elveszített emberek tájékozódási sajátosságaira.
Azért, hogy a hangleképezés minél „érthetőbb” legyen, a kutatásoknak fontos része az ember hallásának vizsgálata, ide értve a hangok feldolgozását, értelmezhetőségét.

Cégünk a technológia kifejlesztésében az ergonómiai követelményspecifikáció  elkészítésével és teszteléssel vett részt.

A projekt weboldala: www.navisensor.hu