szlogen  
   

Amikor visszatekintünk a mai tárgyak elődeire, megmosolyogjuk őket kezdetlegességük miatt. 20-as évek autói és gramofonjai mára a designtörténelem részei. Az akkori tárgyak kialakítását a célszerűség és a gyárthatóság határozták meg. Új századunkban azonban már gyorsan változnak a trendek, a technológiák és főleg: a felhasználók elvárásai. Elébe menni és megfelelni ezeknek az elvárásoknak: ez a célunk.

Formatervezési szolgáltatásunkat Önnek ajánljuk, ha olyan gyártó és / vagy fejlesztő céget képvisel, amely a különböző eszközök berendezések, gépek műszaki illetve működési funkciónak kidolgozására specializálódott és a professzionális vizuális megjelenés érdekében külső design szakemberekkel szeretne együttműködni.

Az ötlettől a megvalósításig

A felmerült igény alapján előbb a termékkel kapcsolatos gyakorlati elvárás körvonalazódik bennünk. Ez még az ötlet embrió kora, még sokat kell fejlődnie. A technológiai tervezés során kialakulnak a megfelelő funkciók. A működőképesség, vagyis az, hogy a tárgy alkalmas arra, hogy ellássa feladatát, még nem teszi szerethetővé, személyessé, sajáttá. Pedig mi azt szeretnék, ha sokan szeretnék a „gyerekünket”: a termékünket.

Miért kevés a tökéletes tartalom? Bármerre is nézünk, minden területen (élelmiszer, szórakoztató elektronika, kisgépek, sorolhatnánk, de ezt nyilván Ön is tapasztalja) kínálati piacot találunk. Gyakran összehasonlíthatatlan paraméterek vagy kellő tájékozottság híján kell eligazodnunk. A vásárlói döntéseket a csomagolás, a tálalás, az esztétikai és az érzelmi szempontok sokkal inkább meghatározzák, mint a gyártók azt gondolnák. Természetesen nem egyforma arányban egy dugóhúzó és egy traktor esetén. Sokszor kiszámíthatatlannak tűnnek a piaci reakciók egy új termék fogadtatásakor, mintha a véletlenen múlna, hogy valami tetszik-e vagy sem. Pedig ez nem így van.

Akkor mégis hogyan indul egy sikeres termékbevezetés?

A kezdetektől átgondoltan. A termék kommunikációja sokkal korábban kezdődik, mint a csomagolás, a címkézés vagy a reklámtevékenység. Amikor már tervezőasztalnál együtt dolgoznak a fejlesztők, a gyártók, a formatervezők és a talán még a marketingszakemberek is, akkor több szempont érvényesül. Így közvetett módon a vásárlók szempontjai sokkal inkább teret kaphatnak, formálják terveket. A cél az, hogy anyag, forma, funkció és amiről később szó lesz, a kommunikáció harmóniában alkosson egy egészet. Gyakorlati nyelven fogalmazva: a termékünk legyen

- használhatóbb
- értékesebb
- vonzóbb
- figyelemfelkeltőbb
- könnyebben értékesíthető.

Design koncepciók kialakítása

Megkezdődik a tervezés. Amikor tisztában vagyunk megrendelői elvárásokkal (vagyis megkaptuk a brief-et) és túl vagyunk az előkészítésen (vagyis minden használható információt begyűjtöttünk és elemeztünk), ezek alapján a tervezési folyamat első szakaszában megszületik többféle design koncepció. Jó szokásunk, hogy megrendelőnkkel rendszeresen konzultálunk, mert ez lehetővé teszi, hogy már tervezés folyamatában korrigáljunk, ha szükséges. Terveink közül az Ön igényeinek, elvárásainak leginkább megfelelő koncepció kerül további, végleges kidolgozásra.

A kezdeti szabadkézi vázlattervek után valósághű 3 dimenziós számítógépes modellekkel segítjük elő a döntéshozatalt. Bonyolultabb mechanikájú eszközöknél számítógépes szimulációval segítjük az optimális műszaki megoldás létrehozását.

3d vizualizáció

A 3 dimenziós számítógépes modellezés szerepe a design tervek kidolgozásában megkérdőjelezhetetlen. A valósághű vizualizáció legnagyobb előnye, hogy már a tervezés viszonylag korai stádiumában gyakorlatilag kész tárgyként vizsgálhatjuk a számítógép monitorán a tervezendő tárgyat. A tárgyról különböző nézetekből látványterveket nyomtathatunk ki, tetszőleges környezetbe helyezhetjük, anyag és színvariációkat vizsgálhatunk, pontos méréseket végezhetünk rajta. A 3D nem csupán a tervezés hatékonyságát növeli nagyságrendekkel, hanem segítségével számos lehetséges tervezési hibát kiküszöbölünk.

Például a pontos térbeli mérhetőség előnyeit leginkább a Nautic 330 Club vitorláshajó belső terének tervezésekor tapasztaltuk, amikor is a hagyományos belsőépítészetben kiinduló alapként szolgáló sík felületektől és derékszögektől mentes hajótestbe helyezett bútorzaton a tervezés során folyamatosan ellenőrizni tudtuk, hogy megfelelnek-e az emberi test méretei alapján meghatározott antropometriai paramétereknek.

Az építészetben elterjedt gyakorlathoz hasonlóan a 3D-s modellek alkalmasak a még fejlesztés alatt álló tárgy bemutatására, azaz lényegében beindulhat a PR munka. Megkezdődhetnek a tárgyalások szponzorokkal, potenciális érdeklődőkkel, előkészítve a projekt gördülékeny és sikeres lefutását.

Kézi modellkészítés

A CAD modellezés mellett már a tervezés korai szakaszában készítünk munkamodelleket hagyományos kézi megmunkálással (csiszolással, gipszfelrakással stb.). E modelleknek a számítógépes megjelenítéseken túl nagy előnyük, hogy kézbe vehetők, pontos képet adnak a tárgy valóságos dimenzióiról. Az ilyen típusú modellekből a végleges design kialakulásáig számos variáció készülhet, hiszen minden módosítás, tökéletesítés egyre közelebb visz az ideális forma megalkotásához.

Gyakran ezek az egyszerű, szobrászi megmunkálással készülő modellek kerülnek digitalizálásra a tervezés befejező szakaszában, majd geometriai pontosítás után valósághű modellt készítünk CNC marással vagy egyéb gyors prototípuskészítési eljárással.

Tervdokumentáció

A tervezési fázis befejező szakaszában az Ön igényei szerint a kész tárgyal azonos megjelenésű CNC megmunkálással elkészített makettet vagy prototípust készítünk, illetve átadjuk a gyártás elindításához szükséges 3 dimenziós számítógépes CAD terveket, igény szerint az elkészült tervről részletes tervdokumentációt, műszaki rajzot készítünk.